TOTAL WASTE OF CYBERSPACE

Seminarium 4

Tema: Animation som verktyg för lärande och undersökande, 17/5-19.

Holmgaard – animation  

s.99 ‘’ Förutsättningen för att förvärva de språkliga färdigheter som är nödvändiga för att kunna delta i det moderna livets mångfald av sociala sammanhang är alltså att barnet kan erbjudas aktiviteter och lärandeprocesser som gör att det kan förstå sambanden mellan fenomen/föremål, bilder/symboler och begrepp/ord.’’

Jag tänker också på hur unga som har problem att uttrycka sig i skift och tal (som barnkonvention säger) har möjlighet att visa sina känslor via kreativa och visuella språk och prosesser och hur det kan bygga ens personliga utveckling. Ibland kan det vara enklare att visa vad en menar/känner än att förklara det.

Ofärdig personlig formulering. Men en lärorik text som starta många olika bubblor i huvudet som måste byggas vidare. (aka en diskution under seminariumet fungerar nog också).

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2021 Camilla Ranta

Tema av Anders Norén