TOTAL WASTE OF CYBERSPACE

Seminarium 1, 12/4-19.

tema: genrer

Ledin, Per. Genrebegreppet – en forskningsöversikt.

s. 12:’’Textnormerna är förknippade med konventionella förväntningar på hur texter ska användas och utformas. Textnormer förklarar dels att ett budskap överhuvudtaget får textstatus, delas att texter kan vara med eller mindre väl utformade. Den som bryter mot textnormerna riskerar – som vid alla normbrott – sociala sanktioner; texten kan räknas som dålig eller i extremfallet som en icke-text.’’

Genre = sort/typ. Äre så enkelt? Jag tänker mycket på hur en genre kan framstå och hur det är tänkt att den skall framstå. Det finns sannerligen 112560938556 genrer som är satta, påhittade, egenskapande eller onämnda.

Jag tänker mycket på individer och individens egna språk. Exempelvis en skräckfilm: huset på kyrkogården ifrån 1981, är i mina ögon inte en skräckfilm utan nästintill en komedi (vilket är lätt hänt med tiden och att det inte fanns tillgång till samma teknik, eller ens samma ”filmspråk” då). På samma sätt som jag uppfattar ett företag som har en logga i typsnittet comic sans som oseriöst.

Ett bra exempel på genrer som kanske inte finns är filmen: What we do in the shadows, som är kategoriserad som komedi och skräck. Men för mig och några andra är den en helt annan form av komedi. Alltså om vi ser en likande film med genren komedi så kanske vi inte beskriver den som en komedi utan som en ”what we do in the shadows film”.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2021 Camilla Ranta

Tema av Anders Norén