TOTAL WASTE OF CYBERSPACE

Teoriseminarium 4

Understanding Media, McLuhan

När det kommer till mediumet och inte contexten av en vill säga kan det applicerar på moderna hemsidor väldigt lätt, som exempelvis via memes. Där en meme kan kommunicera olika meddelanden eller funktioner via mediumet. Typer av medium jag tänker på är Instagram, 9gag, Reddit osv. Samma sak kan appliceras på vilken plattform (mer än hemsida) som om det är mobilen, datorn, surfplattan eller varför inte Samsung Family Hub (smart fridge).                 

Paralleller till Marknads estetiken, Persson.

s. 141 – 142:’’ Historiken och IT-debattören Lars Ilshammar väljer att tala om mediernas konvergens. Den teknologiska konvergensen innebär att olika medier flyter samman och intrigeras. Ilshammar skriver:’’ En vanlig uppfattning idag är att alltfler traditionella medier och kommunikationstjänster kommer att intrigerad på Internet, och att detta i sin tur bara är början på en ännu större sammansmältning (…) Nästa steg skulle vara ett en rad vanliga apparater i våra hem och på våran arbetsplatser får ’’intelligens’’ och ansluts till internet. Det talas om hemnät, intelligenta hushåll och om kylskåpsdörren som porten till webben. Mikrovågsugnen med inbyggd bildskärm finns redan i prototyp. Bakom hörnet skymtar kanske en framtid får vi och våra apparater ständigt är uppkopplade på nätet, och där vi inte längre är beroende av datorn för att utnyttja de nya supermediets alla möjligheter. ’’

Oavsett hur detta eventuella nya ’’supermedium’’ kommer att de ut kan man konstatera att moderna elektroniska och digitala medier oftast i sig själva är multimodala och multimediala, dvs. bestående av flera olika samverkande teknologier. Kombinationer av text, bild och ljud kännetecknar film och TV och i ännu högre utsträckning de digitaliserade hypertexter vi umgås med på internet. De stora IT- och mediekoncernerna är naturligtvis drivande i denna utveckling mot alltmer sofistikerade teknologiska symbioser, men därmed inte sagt att det saknas andra aktörer med motiv som inte är strikt kommersiella.  I vilket fall som helst trodde de teknologiska symbioserna vara svåra att i praktiken skilja från de ekonomiska symbioserna.’’

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2022 Camilla Ranta

Tema av Anders Norén