TOTAL WASTE OF CYBERSPACE

teoriseminarium 1

Att förädla information till kunskap, Säljö.

Kap 1, Samhällsutveckling, kunskaper och lärande: Att återskapa och utveckla insikter och färdigheter. s. 30:’’ … Denna utveckling cementerar också den starkt skriftspråksfärgade synen på lärande i skolan: att kunna något innebär att man vid en given tidpunkt kan svara på frågor skriftligt. Andra aspekter av lärande, exempelvis att man kan formulera frågor, analysera sammanhang, avgöra vad som är relevant, argumentera, samarbeta och komma med kreativa lösningar, använda informationsteknologiska resurser, förklara för andra och så vidare, ges mycket litet, om en något, utrymme i de flesta av dessa kunskapsprövningar som befäster bilden att kunskap är lokaliserad i den enskilda människan och kan plockas ut när så krävs.

TANKEGÅNG

I kap 2, Undervisning och lärande: Elever och lärarroller. s. 36 – 38, nämner dem olika metoder genom skolans tid som tillämpats för att underlätta förståelsen för texter, ämnen, kursmål osv. Exempelvis genom att sätta dem viktiga värdeorden i kursiv text så dem är enklare att peka ut eller att ha en punktlista om det viktiga.

Min tankegång med denna information drar mig tillbaka till min grundskola och läroböckerna som gavs i naturkunskap (biologi, kemi och fysik). Alla dessa läroböcker var utformade så att i slutet av varje kapitel fanns det cirka 5 frågor om vad för information som hade funnit i kapitlet som en påminnelse om vad en hade läst. Dessa frågor fick vi ibland svara på under lektionstillfällen. Som ett ”miniprov” kanske en kan tänka att det var ett försök till en pedagogisk underlättning för eleverna. MEN det som oftast hände var att alla i klassen bläddrade till slutet av boken för att läsa frågorna och sedan skumma igenom angivna sidor för att LETA svaren på frågorna. Alltså kortfattat strunta i all övrig information och bara fokusera på just dem små frågorna läraren ville ha. Och det var oftast dessa frågor som även dök upp på proven i slutändan. Det kändes som ett ”fusk” system då. Trots att information kring frågorna satt som sten så var det otroligt mycket övrig information som försvann.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2022 Camilla Ranta

Tema av Anders Norén