Seminarium 6

Att navigera i den digitala samtiden, Nygårds och Raymonds

Att erövra tekniken för att få effekt på lärandet s. 45-55

Detta kapitlet handlar om hur en lärare använde sig av teknik för att lära ut svenska (sfi). Och skriver om att det inte krävs superkrafter av en lärare för att behärska modern teknik för att kunna använda det i lärandet och underlätta för elever.

Hen lärde exempelvis elever hur dem sätter om språket på sin surfplatta till sitt modersmål och hur elever kan skapa en personlig avatar som läser upp texter på svenska m.m.

Detta kapitel för mig sitter på bra information då jag tycker digitala resurser är något som borde användas i skolan och vara valbar för elever om hen så vill. För att underlätta undervisning på olika nivåer.

(JK)

Seminarium 5

Konvegrenskulturen. Jenkins, Henry

s.39: ’’Ordet spoiling har en lång historia – i alla fall om man betänker hur länge internet har funnits. Spoiling uppstod i glappet mellan tid och rum i mötet mellan gamla och nya medier. På östkusten kunde man se en TV-serie tre timmar innan den sändes på västkusten. Vissa program sändes på olika kvällar på olika platser. Och det kunde ta sex månader eller mer innan amerikanska program nådde utländska marknader. Så länge människor på de olika platserna inte hade någon kontakt med varandra fick alla en förstahandsupplevelse. Men i och med internet blev problemen med tidszonerna allt större. En person på östkusten kunde koppla upp sig och avslöja allt om ett visst avsnitt vilket lätt kunde göra människor på västkusten irriterade eftersom avsnittet hade blivit ”förstört” (spoiled). Därför började de som delade med sig av informationen skriva ”spoiler” i ämnesfältet så att andra fick chansen att välja om de ville läsa om avsnittet eller inte.’’

  SPOILER ALLERT  

Detta är något som förekommer ofta på sociala medier, tills det nästan blev en grej av att inte skriva spoilers innan som filmen the fault in our stars då jag inte ens hade hörtalas som filmen/boken ännu men ändå viste jag att det var huvudkaraktären Agustus som skulle dö och inte den andra huvudkaraktären  Hazel Grace som dem hade målat upp det till att bli. Därav var filmen/bokens polt avslöjad och den var inte lika intressant.